Danh mục sách truyền thống tại cơ sở 3 - trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương có 303 đầu sách gồm nhiều thể loại khác nhau.

 • STT
 • Mã ĐKCB
 • Tên sách
 • Tác giả
 • Số lượng
 • .
 • 1
 • VT10
 • Điêu khắc hiện đại Việt Nam
 • 1
 • 2
 • VT11
 • Tranh lụa Việt Nam
 • 1
 • 3
 • VT18
 • Các công trình kiến trúc trung đại
 • 1
 • 4
 • 19
 • Những nền văn minh …….Cổ đại
 • 1
 • 5
 • Tứ ý đến hình nghệ thuật cảnh quan
 • 6
 • Nghệ thuật điện ảnh
 • 7
 • Cuộc đời và sự nghiệp
 • Tô Ngọc Vân
 • 8
 • Tuyển tập ca khúc …….
 • 9
 • Tuyển tập ca khúc …….
 • Trần Hữu Bích
 • 10
 • Tuyển tập ca khúc …….
 • Nguyễn Đức Trung
 • 11
 • Tuyển tập ca khúc…….
 • Minh Châu
 • 1
 • Danh từ Piano……..60 bài luyện
 • 12
 • Điêu khắc hiện đại Việt Nam
 •